Bliv en central del af 2. Kapacitetsafdeling og styrk soldaternært håndværk som operationsofficer

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du lyst til at være omdrejningspunktet i 2. Kapacitetsafdelings (2KAP) maskinrum? Brænder du for det soldaternære håndværk? Trives du med frihed under ansvar og ønsker du at bruge din erfaring til at gøre HBU og HRU ved 2KAP endnu bedre? Så er du måske den kollega, vi søger til en stilling i vores operationselement (S35), hvor vi søger en operationsofficer (M321).

Om os

2. Kapacitetsafdeling (2KAP) er ansvarlig for gennemførelse af Hærens Basisuddannelse, og den efterfølgende Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse samt regimentets konstabelgrunduddannelse. 2KAP har tillige til opgave at udvikle og opstille Hærens fremtidige luftværnsbatteri og er ansvarlig for dele af Hærens tværfaglige områder (Hærens tværgående S7) som fx. håndvåben, uniform og personlig beskyttelse, pansrede mandskabsvogne, pansrede patruljekøretøjer, skyde-uddannelse m.m., samt den relaterede kursusvirksomhed. Ydermere hidrører Hærens Simulationscenter under 2KAP.

Du kan finde supplerende oplysninger om Danske Artilleriregiment og 2KAP på vores team-site på FIIN eller på www.danskeartilleriregiment.dk.

Om stillingen

Som operationsofficer for S35 indgår du i ST og har som din primære opgave at skabe de bedst mulige rammer for gennemførelse af uddannelse i rammen af 2KAP to uddannelsesbatterier: Mysundebatteriet (HBU) og Batteri Dinesen (HRU og konstabelgrunduddannelse). Du vil bl.a. skulle vedligeholde og udvikle 2KAP direktivgrundlag på området, men du vil også få mulighed for at få mere direkte indflydelse på uddannelsen ved HBU og HRU, fx i form af instruktørvirke, alt efter hvilke kompetencer du bringer ind i stillingen. Udover at fokusere på HBU/HRU, er S35 også AFD multitool, og der vil også skulle løses andre opgaver til støtte for 2KAP andre enheder, hvilket er med til at gøre hverdagen udfordrende og varieret. S35 består, når fuldt bemandet, af CH, OPO og en UDDBM.

For den rette kandidat kan vi tilbyde en alsidig og udviklende tjeneste, hvor du for alvor kan bringe dine forskellige kompetencer inden for stabstjeneste, uddannelse og operative virke i spil og bidrage til at gøre en forskel for enhederne i 2KAP.

Som tilfældet altid har været i Oksbøl, sætter vi pris på at hjælpe og støtte hinanden indbyrdes, hvorfor stabens ad hoc-opgaver forventeligt vil fylde noget i hverdagen og i øvrigt kan tilpasses din baggrund og profil.

Grundstammen i din opgaveportefølje vil bestå af:
- Bidrag til udarbejdelse af periodiske uddannelsesdirektiver for HBU og HRU.
- Bidrag til udarbejdelse og opdatering af BB 2KAP.
- Deltagelse i uddannelsestilsyn ved HBU og HRU.
- Bidrag til udarbejdelse af afdelingsbefalinger.
- Koordination med ST/DAR, G7/2BDE og G7/HKO samt DAR øvrige AFD
- Kontrol af uddannelsesplanlægning ved HBU og HRU.
- Administration og udvikling af 2KAP hjemmeside på FIIN.
- Gennemførelse af LI/LL processer på alle 2KAP aktiviteter.
- Behandling af uddannelsesrapporter.
- Understøttelse af kursuslederfunktionen ved S7/2KAP og Hærens Simulationscenter.

Der vil være mulighed for hjemmearbejde, typisk 1-2 dage ugentligt, afhængigt af møder og andre aktiviteter.

Om dig

Vi forestiller os, at du er en rutineret KN, men andre baggrunde, som fx en karriere som officer af reserven der evt. søger et karriereskifte, kan også være relevant afhængigt af hvilke kompetencer du kan bringe i spil. Det er ikke afgørende, om du har en baggrund i Ildstøtte, eller om det er mange år siden du har beskæftiget dig med virket på underafdelingsniveau. Det vigtige for os er, at du har interesse i at give vores unge soldater, befalingsmænd og officerer de bedst mulige forudsætninger for at lykkes, og har evnen og viljen til at møde dine yngre kollegaer i øjenhøjde.
Den oplagte kandidat er desuden imødekommende, løsningsorienteret og en erfaren teamplayer med fokus på samarbejde og omgang med kolleger med forskellige profiler. Vi tilbyder relevant efter- og videreuddannelse, hvis dine kvalifikationer og kompetencer trænger til et løft.


Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer samt blåt bevis.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Oksbøl Kaserne.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Sektionschef/S35/2KAP, major Steen Holm Iversen, telefon 72838510/23246864, E-mail: DAR-2A-S35A@FIIN.DK.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Camilla Boye, Forsvarsministeriets Personalestyrelse, på telefon 7281 9192 eller på mail FPS-CAB@MIL.DK.

Ansøgningsfristen er 30. juni 2024. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler løbende, samt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Tiltrædelse er 1. september 2024 eller snarest derefter.

Vi beder dig om at søge stillingen via linket og vedhæfte din ansøgning og CV.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Danske Artilleriregiment (DAR)
DAR blev oprettet den 1. januar 2019 og er garnisoneret på Oksbøl Kaserne. DAR løser en bred vifte af opgaver til støtte for det øvrige forsvar og særligt Hærens øvrige enheder.

Ildstøtteafdelingen bidrager til Forsvarets styrkeudvikling inden for ildstøtte og luftværn. Ildstøtteafdelingen støtter desuden Tjenestegrensinspektøren i dennes kontrol- og inspektionsaktiviteter.

1. Artilleriafdeling (1AA) yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveauet. 1AA er på vej til at modtage moderne artilleripjecer og har moderne morterer, nyt digitalt ildledelsessystem samt flere køretøjstyper.

2. Kapacitetsafdeling (2KAP) er ansvarlig for gennemførelse af Hærens Basisuddannelse, den efterfølgende Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse samt regimentets konstabelgrunduddannelse. 2KAP har tillige til opgave at udvikle og opstille Hærens fremtidige luftværnsbatteri og er ansvarlig for dele af Hærens tværfaglige områder (Hærens tværgående S7) som fx håndvåben, uniform og personlig beskyttelse, pansrede mandskabsvogne, pansrede patruljekøretøjer, skydeuddannelse m.m., samt den relaterede kursusvirksomhed. Ydermere hidrører Hærens Simulationscenter under 2KAP.

3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling er ansvarlig for områderne Skydebaneinspektoratet, sikkerhed ved skydning med direkte og indirekte våbensystemer fra den mindste til den største kaliber, ballistik og tilhørende skydeteori samt kapacitetsudviklingen på ammunition tilknyttet de kinetiske våbensystemer.
Herudover består DAR af en regimentsstab, der støtter chefen og regimentets enheder indenfor bl.a. en række administrative- og forvaltningsfunktioner.

Om Oksbøl Garnison
Oksbøl kaserne er placeret i et naturskønt område, tæt på skov og strand og med Danmarks største militære øvelsesplads i tilknytning til kasernen. Der er placeret tre garnisoner i Varde Kommune, der huser Danske Artilleriregiment (Oksbøl), Efterretningsregimentet og Hærens Sergentskole (Varde) og Hjemmeværnsskolen (Nymindegab). Du har derfor gode muligheder for et varieret tjenesteforløb inden for kommunens grænser.
Vi har et godt samarbejde med Esbjerg og Varde Kommune, som er klar til at støtte dig og din familie, hvis du flytter til området. Med udgangspunkt i dit / jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partners job, skole, bolig med videre.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV’er til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.flyttilvarde.dk .I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.
Du er meget velkommen til at kontakte:
Bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, tilflytter@esbjergkommune.dk, 2047 3206 og Bosætningskonsulent Varde Kommune Nadia Steinicke, nste@varde.dk, 3034 4625.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Varde Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Oksbøl Kaserne, Grærup Havvej , 6840 Oksbøl

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 30-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6067818

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet