Nyheder fra Oksbøl

12 °
Mange skyer

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Oksbøl og omegn

Job tilbydes:
Rådighedsstilling – Logistikofficer af reserven i logistiksektionen (S4) ved stab 1. Artilleriafdeling, Danske Artilleriregiment
Kan du bevare overblikket? Evner du at prioritere og holde opgaverne for øje? Vil du prøve udfordringen med at opbygge en ny enhed og deltage i indførelsen af nyt materiel? Så søg stillingen som reserveofficer ved logistiksektionen (S4) i 1. Artilleriafdeling!Om osStaben ved 1 AA er omdrejningspunktet for alle aktiviteter i afdelingen og spænder vidt over støtte til kampbataljoner primært i rammen af 1. Brigade, særlig støtte til politiet, bidrag til nationale- og internationale operationer, uddannelse af beredskabsenheder og salutter på Kronborg ved særlige lejligheder.Om stillingenSom reserveofficer bliver du ansat i en designeringsfunktion i Hærens krise-/krigsorganisation. Designeringsfunktionen er den funktion/stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig.I dagligdagen bliver du indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til din designeringsfunktion, for dit vedkommende som kaptajn af reserven. Som reservist kan du varetage opgaver som uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion.Som logistikofficer ved logistiksektionen (S4) i 1 AA er opgaverne mangfoldige, hvor indkommandering i logistiksektionen både kan være relateret til daglige driftsopgaver og øvelsesvirksomhed – dog primært sidstnævnte. Ydermere vil du også kunne indkommanderes på øvelser mhp. at virke som operationsofficer ved Joint Fires Coordination Centre (JFCC). Dette af hensyn til at vedligeholde det artilleriske håndværk og bidrage til en fleksibel anvendelse af 1 AA reservestruktur, hvor virket i JFCC anses at være kerneopgaven for 1 AA reserve.Det forventes, at du har en baggrund fra artilleriet. 1 AA vil i samarbejde med dig udarbejde en særskilt udviklingsplan, således du bibringes de rette kompetencer mhp. at du over tid kan bestride operative opgaver ved 1 AA, både ved S4 og JFCC.Om digDu tænker kreativt, er en holdspiller og vigtigst af alt, har mod og vilje til at yde en indsats for 1 AA. Du har gennemgået VUT I/L eller VUK/BTN for reserveofficerer. Du har et operativt mindset og har en interesse i det operative område. Du har gode samarbejdsevner og udviser høj grad af selvstændighed, for herigennem at opnå brugbare og velfunderede resultater.AnsættelsesvilkårRådighedsstillingen er niveaufastsat til kaptajn af reserven og ansættelsen sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarets Personalestyrelse og Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark.Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a kunne sikkerhedsgodkendes til HEM og opretholde denne under hele ansættelsesforholdet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Ansættelsen er betinget af at du kan bestå Forsvarets Fysiske Basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.KONTAKT OG ANSØGNINGHvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Jesper Lindholm på mail: DAR-1A-STCH@mil.dk eller på telefon 30 34 94 64. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.Ansøgningsfristen er den 4. oktober 2021, samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse 1. november eller 1. december 2021.For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer. I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.DANSKE ARTILLERIREGIMENTDanske Artilleriregiment (DAR) blev oprettet den 1. januar 2019 og er garnisoneret på Oksbøl Kaserne. DAR løser en bred vifte af opgaver til støtte for det øvrige forsvar og særligt hærens øvrige enheder.1. Artilleriafdeling (1AA) yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveauet. 1AA vil i de kommende år, få nye moderne artilleripjecer og morterer, nyt digitalt ildledelsessystem samt køretøjer.2. Kapacitetsafdeling (2KAP) er ansvarlig for gennemførelse af Hærens Basisuddannelse, den efterfølgende Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU) samt konstabelelevuddannelsen. 2KAP har tillige til opgave at udvikle og opstille Hærens fremtidige luftværnsbatteri og er ansvarlig for dele af hærens tværfaglige områder (Hærens tværgående S7) som f. eks. håndvåben, uniform og personlig beskyttelse, pansrede mandskabsvogne, pansrede patruljekøretøjer, skydeuddannelse, simulation m.m., samt den relaterede kursusvirksomhed.3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling er ansvarlig for områderne Skydebaneinspektoratet, sikkerhed ved skydning med direkte og indirekte våbensystemer fra den mindste til den største kaliber, ballistik og tilhørende skydeteori samt kapacitetsudviklingen på ammunition tilknyttet de kinetiske våbensystemer.Herudover består DAR af en STAB (ST), et Tjenestegrensinspektørelement og et Koordinationselement for ildstøtte.Oksbøl kaserne er placeret i et naturskønt område, tæt på skov og strand og med Danmarks største militære øvelsesplads i tilknytning til kasernen.
Oksbøl Kaserne
Indrykket 20. september på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk