Nyheder fra Oksbøl

6 °
Let overskyet
Alarm112

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Oksbøl og omegn

Job tilbydes:
Chef for Faggruppe Kamp ved 2. Kapacitetsafdeling
Vi tilbyder en prioriteret stilling med mulighed for time- og dagpenge – og hvor et evt. MMS-studie kan få gode studievilkår.Fagligt tilbyder vi en koordinerende nøglerolle i forhold til at anskaffe våben, udrustning og materiel til vores soldater i et tæt samarbejde med interessenter i hele Hæren/Forsvaret.Om osFaggruppe Kamp er, ud over chefen, normeret med ti medarbejdere. En kaptajn, seks seniorsergenter, to oversergenter og en overkonstabel. Disse fungerer som sagsbehandlere, kursusledere, faglærere henholdsvis forsyningshjælper. Opgaverne er mangeartede, hvorfor faggruppen i praksis er underopdelt i et antal teams med hver sit ”hovedfagområde”: Våben, skydeuddannelse og enkeltmandsudrustning. Vores omgangstone er professionel, åben og uformel, og vores arbejdsmiljø er kendetegnet ved muligheder for sparring, erfaringsudveksling og kompetenceudvikling. Faggruppe Kamp er den ene del af Hærens tværgående S7, der ledes af en major, og hvor Faggruppe Panser udgør den anden del.Du kan finde supplerende oplysninger om 2. Kapacitetsafdeling på vores team-site på FIIN eller på www.danskeartilleriregiment.dk. Om stillingenSom chef for Faggruppe Kamp kommer du til at lede og samarbejde med kolleger med forskellige fagligheder og erfaringer, og som alle har en professionel, engageret og dedikeret tilgang til deres opgaver og ansvar. Der er et tæt samarbejde mellem sagsbehandlerne, idet der ofte er overlap mellem de forskellige fagområder, og fordi vi tilstræber at have en primær og sekundær sagsbehandler på fagområderne.Faggruppen udbyder for tiden to faglærerkurser: Skydelærer og Udvidet Skydeteknik på henholdsvis fem og tre uger. Kurserne gennemføres med en seniorsergent som kursusleder, der har to faglærere og en forsyningshjælper som kadre. En betragtelig del af faggruppens opgaver følger materiellets livscyklus startende med markedsundersøgelse og anskaffelse, hvor vi er brugernes repræsentanter og blandt andet deltager i afprøvning frem mod typevalg. Herefter skriver vi betjeningsvejledninger, uddannelsesbeskrivelse og læringsplaner. Når soldaterne har fået udleveret materiellet, deltager vi i inspektioner og tilpasser uddannelsesdokumentationen, efterhånden som Hæren får erfaringer med brugen af materiellet eller materiellet moderniseres. Vi varetager fagansvar for hele Hæren, på enkelte områder hele Forsvaret, og derfor vil der være løbende dialog med de enheder, der anvender materiellet, Tjenestegrensinspektører, Hærkommandoen og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.Tjenesterejser og merarbejde vil forekomme, men du vil have stor indflydelse på tilrettelæggelse af din egen arbejdstid, herunder mulighed for hjemmearbejde og placering af optjent afspadsering. Fordi opgaveporteføljen er så bred, og nogle opgaver tilgår med relativ kort frist, eller er sammenfaldende i tid, så stilles der krav til at kunne prioritere og omstille sig. Det vil dog stadig være muligt at organisere tjenesten, så der bliver plads til kompetenceudvikling, herunder evt. at læse Forsvarets Master i Militære Studier, mens du sidder i stillingen. Om digDu er kaptajn med nogle års erfaring i graden eller er M322-major.Vi regner med, at du interesserer dig for, har viden om og erfaring med soldatens håndvåben, udrustning og materiel, men gerne også skydeuddannelse, uddannelseshjælpemidler og -systemer samt uddannelsesdokumentation. Du har gode kommunikations- og samarbejdsevner og erfaring med interessenthåndtering. Du er kendetegnet ved at have drive, være fleksibel samt trives med forandringer. Hvis du tilmed er nysgerrig og har viljen til at lære, så tilbyder vi rammerne for udvikling af dine kvalifikationer og kompetencer.AnsættelsesvilkårStillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.Kontakt og ansøgningHvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for S7, major Ole Tang på +45 9133 5075 eller via e-mail DAR-2A-S70A@fiin.dk.Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent Jesper Tang Sørensen, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 49. Ansøgningsfristen er den 23. april 2023. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb og stillingen ønskes besat pr. den 1. juni, men dette vil blive endelige koordineret med din nuværende chef.Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.Om Danske Artilleriregiment (DAR)DAR blev oprettet den 1. januar 2019 og er garnisoneret på Oksbøl Kaserne. DAR løser en bred vifte af opgaver til støtte for det øvrige forsvar og særligt hærens øvrige enheder.1. Artilleriafdeling (1AA) yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveauet. 1AA besidder moderne artilleripjecer og morterer, nyt digitalt ildledelsessystem samt køretøjer.2. Kapacitetsafdeling (2KAP) er ansvarlig for gennemførelse af Hærens Basisuddannelse og den efterfølgende Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse. 2KAP har tillige til opgave at udvikle og op-stille Hærens fremtidige luftværnsbatteri og er ansvarlig for dele af hærens tværfaglige områder (Hærens tværgående S7) som f. eks. håndvåben, uniform og personlig beskyttelse, pansrede mandskabsvogne, pansrede patruljekøretøjer, skydeuddannelse m.m., samt den relaterede kur-susvirksomhed. Ydermere hidrører Hærens Simulationscenter under 2KAP.3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling er ansvarlig for områderne Skydebaneinspektoratet, sikkerhed ved skydning med direkte og indirekte våbensystemer fra den mindste til den største kaliber, ballistik og tilhørende skydeteori samt kapacitetsudviklingen på ammunition tilknyttet de kineti-ske våbensystemer.Herudover består DAR af en regimentsstab og en ildstøtteafdeling.Om Oksbøl GarnisonOksbøl kaserne er placeret i et naturskønt område, tæt på skov og strand og med Danmarks største militære øvelsesplads i tilknytning til kasernen. Der er placeret tre garnisoner i Varde Kommune der huser Danske Artilleriregiment, Efterretningsregimentet, Hærens Sergentskole og Hjemmeværnsskolen, med tilsammen ca. 900 militære arbejdspladser. Du har derfor gode mu-ligheder for et varieret tjenesteforløb inden for kommunens grænser.Vi har et godt samarbejde med Esbjerg og Varde Kommune, som er klar til at støtte dig og din familie, hvis du flytter til området. Med udgangspunkt i dit / jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partners job, skole, bolig med videre.Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på job-søgning og formidling af CV’er til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder. Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.flyttilvarde.dk.I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.Du er meget velkommen til at kontakte:Bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, tilflytter@esbjergkommune.dk, 2047 3206 og Bosætningskonsulent Varde Kommune Nadia Steinicke, nste@varde.dk, 3034 4625.
Oksbøl Kaserne
Indrykket 23. marts på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk