Nyheder fra Oksbøl

14 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Oksbøl og omegn

Job tilbydes:
Konstabler til 1. Artilleriafdeling, Danske Artilleriregiment
Vil du prøve udfordringen med at opbygge en ny enhed og deltage i indførelsen af nyt materiel?Om osDanske Artilleriregiment (DAR) blev oprettet den 1. januar 2019 og er garnisoneret på Oksbøl Kaserne. DAR løser en bred vifte af opgaver til støtte for det øvrige forsvar og særligt hærens øvrige enheder.1. Artilleriafdeling (1AA) yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveauet. 1AA vil i de kommende år få nye moderne artilleripjecer og morterer, nyt digitalt ildledelsessystem samt køretøjer.2. Kapacitetsafdeling (2KAP) er ansvarlig for gennemførelse af Hærens Basisuddannelse, den efterfølgende Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU) samt konstabelelevuddannelsen. 2KAP har tillige til opgave at udvikle og opstille Hærens fremtidige luftværnsbatteri og er ansvarlig for dele af hærens tværfaglige områder (Hærens tværgående S7) som f. eks. håndvåben, uniform og personlig beskyttelse, pansrede mandskabsvogne, pansrede patruljekøretøjer, skydeuddannelse, simulation m.m., samt den relaterede kursusvirksomhed.3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling er ansvarlig for områderne Skydebaneinspektoratet, sikkerhed ved skydning med direkte og indirekte våbensystemer fra den mindste til den største kaliber, ballistik og tilhørende skydeteori samt kapacitetsudviklingen på ammunition tilknyttet de kinetiske våbensystemer.Herudover består DAR af en regimentsstab og et Tjenestegrensinspektørelement.Om stillingen1. Artilleriafdeling mangler kører (KØ), kanonkører (KNK), PMV-kører (PMVK), signalmand (SIGMD), kanonmand (KNMD), morterskytte (MTSK) KØRER/KNK/PMVK: Du skal som kører ved 1AA køre et af vores pansrede køretøjer. Dette er enten en PIR 5, PMV G4, CAESAR 155mm kanon, CARDOM 10 120mm TMT, EAGLE 5 eller LVG. Du skal i det daglige forestå vedligeholdelse af KØTJ samt indgå i en gruppe/hold i den daglige uddannelse og det operative virke.SIGMD: Du skal som SIGMD støtte den foresatte fører med at holde overblikket over tildelte midler og indsættelse af disse enten for artilleri og morter eller fly og helikopter. Du skal konstant opretholde et situationsbillede og sende signaler på de operative førings- og ildstøttenet.KNMD: Du skal som KNMD udføre de praktiske funktioner på den nye CAESAR 155mm kanon. Du kommer til at varetage funktioner i forbindelse med skydninger med granatladning og klargøring samt generelle sikringsopgaver. MTSK: Du skal som MTSK varetage funktionerne på den nye CARDOM 10 120mm TMT. Funktioner i forbindelse med granatladning og skydning, samt generelle sikringsopgaver.Om digDu er udnævnt konstabel og har gennemført Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse.Herudover må du meget gerne have erfaring fra deltagelse i internationale operationer og tidligere tjeneste som konstabel ved en underafdeling ved Hærens Basis Uddannelse eller Stående Reaktions Styrke.Du fremstår moden, har gode samarbejdsevner og udviser en høj grad af selvstændighed. Vi forventer, at du har et højt niveau af erfaring, føreregenskaber, praktisk viden og færdigheder.AnsættelsesvilkårStillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.Dit faste tjenestested vil være Oksbøl Kaserne.Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.KONTAKT OG ANSØGNINGHvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorfuldmægtig Charlotte Ellegaard på telefon 4032 4116 eller på mail DAR-PSN-04@MIL.DK.Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail: FPS-SHA@MIL.DK.Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning. Ansøgningsfristen er den 3. juli 2022. Vi holder løbende samtaler og forventer at afholde de sidste ansættelsessamtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.Stillingerne ønskes besat snarest.Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav. I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.DANSKE ARTILLERIREGIMENTOksbøl kaserne er placeret i et naturskønt område, tæt på skov og strand og med Danmarks største militære øvelsesplads i tilknytning til kasernen.Der er placeret 3 garnisoner i Varde Kommune (Danske Artilleriregiment, Efterretningsregimentet, Hærens Sergentskole og Hjemmeværnsskolen) med tilsammen ca. 900 militære arbejdspladser. Du har derfor gode muligheder for et varieret tjenesteforløb indenfor kommunens grænser.Oksbøl kaserne skaber grundlaget for, at danske soldater kan kæmpe og vindeVi har et godt samarbejde med Esbjerg og Varde Kommune, som er klar til at støtte dig og din familie, hvis du flytter til området. Med udgangspunkt i dit / jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partners job, skole, bolig med videre.Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV’er til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder. Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.Du er meget velkommen til at kontakte:Bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, tilflytter@esbjergkommune.dk, 2047 3206 og Bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 3059 0595.
Oksbøl Kaserne
Indrykket 19. maj på JobNet
Job tilbydes:
Mekaniker (KP) til Vedligeholdelseselementet ved 2. Kapacitetsafdeling, Danske Artilleriregiment
Trænger du til nye udfordringer med stort fagligt indhold? Er du en dygtig korporal eller erfaren konstabel, som er klar til at træde et niveau op?Om osVedligeholdelseselementet ved 2. Kapacitetsafdeling udfører faglige eftersyn på alle afdelingens køretøjer, fra Nissan Navaro til Piranha 5, og støtter derudover Danske Artilleriregiments øvrige enheder (minus 1. Artilleriafdeling).Du kan finde supplerende oplysninger om DAR og 2KAP på vores team-site på FIIN eller på www.danskeartilleriregiment.dk.Om stillingenDu bliver næstkommanderende ved Vedligeholdelseselementet. Som korporal ved Vedligeholdelseselementet arbejder du med en meget stor grad af selvstændighed i funktionen. De daglige opgaver omfatter både oprettelse og tastning af vedligeholdelsesrekvisitioner i SAP/DEMARS, såvel som egentligt mekaniker arbejde. Arbejdsopgaverne forudsætter, at du har erfaring med vedligeholdelsestjenestens opbygning samt at du kan finde den nødvendige dokumentation via IEDTS, således eftersyn kan gennemføres korrekt.Du skal kende og beherske grundprincipperne i gennemførelse af den forebyggende vedligeholdelsestjeneste ved enheden, herunder kunne efterse og diagnosticere enhedens materiel og køretøjer.I samråd med den daglige leder, skal du kunne tage beslutninger i situationer, hvor den normale procedurer ikke kan bringes til anvendelse, fx i forbindelse med en reparation, og her kunne foretage/gennemføre en nødreparation af materiel eller køretøjer.Som korporal vil der være behov for at bistå enhederne (primært HBU/HRU) ved for eksempel undervisning i grundlæggende brugervedligeholdelse/eftersyn samt under enhedsuddannelse. I dagligdagen ses arbejdsfordelingen ved vedligeholdelseselementet fordelt med ca. 60% af arbejdstiden på administrative opgaver, og ca. 40% på reelle mekaniker opgaver.Som udgangspunkt gennemføres tjenesten inden for daglig tjenestetid. Der vil dog være kortere perioder, hvor udvidet daglig tjeneste, skydeperioder eller øvelsesaktivitet kan forekomme. Dette er dog begrænset.Om digDu er korporal eller en erfaren konstabel. Herudover er du uddannet mekaniker og interesserer dig for vedligeholdelsestjenesten. Du har erfaring med at taste i vedligeholdelsesmodulerne i SAP, og har et godt kendskab til Office pakken i øvrigt. Du er ikke bange for at lære nyt på IT området. Du kan arbejde selvstændigt og fokuseret, men skal samtidigt kunne samarbejde med alle funktionsniveauer bredt ved 2KAP. Den rette kandidat til stillingen har sans for både detaljen og helhedsbilledet, og søger den praktiske og pragmatiske løsning på opgaver, samtidigt med at det sikres, at løsningen holdes inden for bestemmelsesgrundlaget. Du har gode samarbejdsevner og fokuserer på at understøtte den daglige drift bedst muligt.Du har en professionel indstilling til tjenesten. Herudover er du i god fysisk form og udstråler i det daglige professionalisme og ordentlighed. Du er mødestabil og sætter en stor ære i at, det du laver og de produkter du leverer er af topkvalitet. Du må gerne have ambitioner, på det faglige og personlige plan.AnsættelsesvilkårStillingen er en faglært korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.Stillingen kan besættes af en konstabel/overkonstabel/overkonstabel af 1. grad med et godt udviklingspotentiale. Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.Faglært basisløn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.Dit faste tjenestested vil være i Oksbøl. Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. KONTAKT OG ANSØGNINGHvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af Vedligeholdelseselementet seniorsergent Niels Kjeldsen på telefon 41 38 32 42 eller på mail DAR-2A-V00A@MIL.DK. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-SHA@MIL.DK.Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.Ansøgningsfrist er 15. juni 2022 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse 1. august 2022, eller snarest derefter.Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.Om Danske Artilleriregiment (DAR)DAR blev oprettet den 1. januar 2019 og er garnisoneret på Oksbøl Kaserne. DAR løser en bred vifte af opgaver til støtte for det øvrige forsvar og særligt hærens øvrige enheder.1. Artilleriafdeling (1AA) yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveauet. 1AA besidder moderne artilleripjecer og morterer, nyt digitalt ildledelsessystem samt køretøjer.2. Kapacitetsafdeling (2KAP) er ansvarlig for gennemførelse af Hærens Basisuddannelse og den efterfølgende Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse. 2KAP har tillige til opgave at udvikle og opstil-le Hærens fremtidige luftværnsbatteri og er ansvarlig for dele af hærens tværfaglige områder (Hærens tværgående S7) som f. eks. håndvåben, uniform og personlig beskyttelse, pansrede mandskabsvogne, pansrede patruljekøretøjer, skydeuddannelse m.m., samt den relaterede kursusvirksomhed. Ydermere hidrører Hærens Simulationscenter under 2KAP.3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling er ansvarlig for områderne Skydebaneinspektoratet, sikkerhed ved skydning med direkte og indirekte våbensystemer fra den mindste til den største kaliber, ballistik og tilhørende skydeteori samt kapacitetsudviklingen på ammunition tilknyttet de kinetiske våbensystemer.Herudover består DAR af en regimentsstab og et Tjenestegrensinspektørelement.Om Oksbøl GarnisonOksbøl kaserne er placeret i et naturskønt område, tæt på skov og strand og med Danmarks største militære øvelsesplads i tilknytning til kasernen. Der er placeret tre garnisoner i Varde Kommune der huser Danske Artilleriregiment, Efterretningsregimentet, Hærens Sergentskole og Hjemmeværnsskolen, med tilsammen ca. 900 militære arbejdspladser. Du har derfor gode muligheder for et varieret tjenesteforløb inden for kommunens grænser.Vi har et godt samarbejde med Esbjerg og Varde Kommune, som er klar til at støtte dig og din familie, hvis du flytter til området. Med udgangspunkt i dit / jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partners job, skole, bolig med videre.Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV’er til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder. Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.Du er meget velkommen til at kontakte:Bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, tilflytter@esbjergkommune.dk, 2047 3206 og Bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 3059 0595.
Oksbøl Kaserne
Indrykket 20. maj på JobNet
Job tilbydes:
Forsyningshjælper til S4 ved Danske Artilleriregiment
Her er jobbet til dig, som gerne vil være med til, at holde orden i et alsidigt materielregnskab samt holde en nær kontakt med staben samt IT-brugere på Oksbøl Kaserne.Om osDanske Artilleriregiment (DAR) blev oprettet den 1. januar 2019 og er garnisoneret på Oksbøl Kaserne. Staben er bindeleddet for aktiviteterne på Oksbøl Kaserne og der løses meget forskelligartede opgaver. I staben indgår personelforvaltning og –administration, et efterretningselement, et planlægningselement og et logistikelement.Logistikelementet (S4) består af 4 soldater, ledet af en major. Under DAR hører også 1. Artilleriafdeling, 2. Kapacitetsafdeling og 3. Sikkerheds- og ballistikafdeling. Om stillingenVi mangler en uddannet korporal eller en erfaren konstabel, som er klar til at indgå en uddannelsesaftale. Dine primære arbejdsopgaver som forsyningshjælper og materielregnskabsansvarlig gør, at det er en stor fordel, såfremt du har forudgående erfaring inden for de sidste 4 år. Men tøv ikke, hvis du ikke har det. Har du lysten og viljen til at lære – og har vi tillid til dine evner og udviklingspotentiale – så hjælper vi dig med glæde ind i stillingen via kompetenceudvikling og sidemandsoplæring.Dine to primære arbejdsværktøjer bliver Forsvarets digitale materielregnskab (SAP) samt Microsoft Office pakken.Du får ansvaret for et lager, der primært indeholder vores operative materielpakning og IT-pakning. Din nærmeste foresatte er vores logistikbefalingsmand, som er seniorsergent.Du vil blive lokal rekvirent for Staben ved Danske Artilleriregiment, og vil derfor få til opgave at tilsikre, at diverse indkøb foregår efter de gældende bestemmelser.Du vil desuden skulle hjælpe til med øvrige opgaver i staben efter omstændighederne.Overordnet set kan vi tilbyde en afvekslende hverdag, inden for det administrative felt, hvor du deltager i – og bliver aktiv part i – stabens øvrige arbejder. Du vil få en hverdag, hvor opgaverne som udgangspunkt kan løses inden for daglig tjenestetid. Om digSom forsyningshjælper vil din primære arbejdsopgave være at justere og håndtere materielregnskabet for stabens lager. Nøjagtighed og overblik er derfor nøgleord ved din person.Du skal også være forandringsparat til at give en hånd med på tværs af staben, ved særlige aktiviteter såsom Åben Hus og lignende.Vi forventer at du er initiativrig og selvstændig i forhold til koordinering af arbejdsopgaver med stabens øvrige medlemmer. Mødestabilitet er også en selvfølge.Du skal på en moden og professionel måde kunne håndtere daglige arbejdsopgaver, herunder rådgivning, over for stabens øvrige medlemmer.AnsættelsesvilkårStillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.Stillingen kan besættes af en konstabel/overkonstabel/overkonstabel af 1. grad med et godt udviklingspotentiale. Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til (korporal/sergent/chefsergent) kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.Dit faste tjenestested vil være Oksbøl Kaserne.Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.KONTAKT OG ANSØGNINGHvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for S4 major Alan Mergen på telefon 2556 8895 eller via e-mail: DAR-S4-01@MIL.DK.Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail: FPS-SHA@MIL.DK.Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning. Ansøgningsfrist er 12. juni 2022 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse 1. august 2022. Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav. I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.OM DANSKE ARTILLERIREGIMENT (DAR)DAR blev oprettet den 1. januar 2019 og garnisoneret på Oksbøl Kaserne. DAR løser en bred vifte af opgaver til støtte for det øvrige forsvar og særligt Hærens øvrige enheder.1. Artilleriafdeling yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveau. 1. Artilleriafdeling vil i de kommende år, få nye topmoderne artilleripjecer og morterer, nyt digitalt ildledelsessystem samt køretøjer.2. Kapacitetsafdeling (2KAP) er ansvarlig for gennemførelse af Hærens Basisuddannelse og den efterfølgende Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU). 2KAP har tillige til opgave at udvikle og opstille Hærens fremtidige luftværnsbatteri og er ansvarlig for dele af hærens tværfaglige områder (Hærens tværgående S7) som fx håndvåben, uniform og personlig beskyttelse, pansrede mandskabsvogne, pansrede patruljekøretøjer, skydeuddannelse m.m. samt den relaterede kursusvirksomhed. Ydermere hidrører Hærens Simulationscenter under 2KAP.3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling er ansvarlig for områderne Skydebaneinspektoratet, sikkerhed ved skydning med direkte og indirekte våbensystemer fra den mindste til den største kaliber, ballistik og tilhørende skydeteori samt kapacitetsudviklingen på ammunition tilknyttet de kinetiske våbensystemer.Herudover består DAR af en regimentsstab og et Tjenestegrensinspektørelement.Oksbøl kaserne er placeret i et naturskønt område, tæt på skov og strand og med Danmarks største militære øvelsesplads i tilknytning til kasernen.Der er placeret 3 garnisoner i Varde Kommune (Danske Artilleriregiment, Efterretningsregimentet, Hærens Sergentskole og Hjemmeværnsskolen) med tilsammen ca. 900 militære arbejdspladser. Du har derfor gode muligheder for et varieret tjenesteforløb inden for kommunens grænser.Vi har et godt samarbejde med Esbjerg og Varde Kommune, som er klar til at støtte dig og din familie, hvis du flytter til området. Med udgangspunkt i dit / jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partners job, skole, bolig med videre.Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV’er til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder. Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.Du er meget velkommen til at kontakte:Bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, tilflytter@esbjergkommune.dk, 2047 3206 og Bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 3059 0595.
Oksbøl Kaserne
Indrykket 18. maj på JobNet
Job tilbydes:
Vi søger Danmarks bedste elektrofagteknikerlærling til Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, Panserværkstedet, i Oksbøl
Vi ønsker os en ny elektronikfagteknikerlærling. Ønsker du at være lærling i en professionel, fremtidsorienteret og dynamisk virksomhed, hvor du har mulighed for at udvikle dig fagligt, så har vi en fed uddannelsespakke til dig. Læs med her og se hvordan vi forestiller os, at dine næste år kommer til at se ud. Om osVi ligger i Oksbøl, og vi arbejder i Panserværkstedet. Vi består af 32 rutinerede medarbejdere, der varetager eftersyn, vedligeholdelse, reparation, montageopgaver og opgraderinger af Forsvarets Pansret køretøjer og hjulkøretøjer.Panserværksted Oksbøl udfører tillige reparationer på elektriske komponenter fra flere forskellige køretøjssystemer, udvikling af simulatorer og reparationer af skydebanemateriel. Vi har et uformelt og sammentømret fællesskab, hvor fokus er rettet mod kvalitet, gensidig tillid og et godt arbejdsmiljø. Hos os vil du komme til at arbejde sammen med fagligt dygtige kolleger og blive en del af et stærkt fællesskab i en professionel enhed, hvor alle glæder sig til at byde dig velkommen og bakke op om din uddannelse som lastvognsmekaniker.Om stillingenDu skal både på skolebænken og i praktik her på værkstedet. Du veksler nemlig mellem erhvervsskole, hvor det passer i forhold til din bopæl og dit praktiksted, og praktik her på Panserværkstedet i Oksbøl, hvor du er i lære som elektronikfagtekniker og tilegner dig de praktiske færdigheder og den faglige kompetence. Uddannelsen tager ca. 3½ år efter endt grundforløb. Efter endt læretid er der gode muligheder for en fastansættelse.Om digDu har/forventes at bestå 2. grundforløb inden for elektronik- og svagstrømsuddannelsen med tilfredsstillende.Som person har du lyst til at lære, har personligt drive og tager ansvar for de opgaver, du bliver stillet. Du er god til at samarbejde på mange fronter, er udadvendt i din fremtoning og med et godt humør. Du er møde stabil og det forventes, at du vil arbejde målrettet med din uddannelse. Dette stiller krav til din selvstændighed og nysgerrighed samt, at du har lysten til at udvikle dig fagligt og personligt. Er du fyldt 25 år eller bliver det inden start på uddannelse, gælder de samme krav, men du skal have foretaget en realkompetencevurdering (RKV) på en erhvervsskole. Dette skal vedlægges din ansøgning. Eller tages med til en eventuel samtale. AnsættelsesvilkårAnsættelse og aflønning sker i henhold til Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer. Du vil blive ansat efter gældende organisationsaftale Håndværker i Staten. Lønnen udgør efter endt grundforløb det første år 13.443,75 kr. pr. måned for dig, som er over 18 år. Er du derimod over 25 år, vil lønnen være 20.225,83 kr. pr. måned. Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfatter af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Kontakt og ansøgningHvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Overværkmester Henrik Karlskov på telefon 2544 7384. Har du spørgsmål vedrørende løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent Mathias Fønskov på telefon 72 81 91 21. Ansøgningsfristen er den 1. juni. 2022. Samtaler snarest herefter. Du kan forvente at starte d. 15. August 2022 eller efter aftale.Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket, hvor du vedhæfter ansøgning og CV. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTEForsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består en Vedligeholdelsesdivision med af seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer inden for deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste. Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, Vedligeholdelsesområde Vest - Oksbøl
Indrykket 18. maj på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk