Bliv en del af Batteri Dinesen - Job som Forsyningshjælper i et dynamisk og uformelt miljø

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Trænger du til nye omgivelser og udfordringer og trives du i et dynamisk og uformelt arbejds-miljø, så er jobbet som forsyningshjælper ved Batteri Dinesen lige noget for dig.

Om os

5. Uddannelsesbatteri, i daglig tale Batteri Dinesen, er en del af 2. Kapacitetsafdeling (2KAP). Batteriet forestår Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU) på vegne af Danske Artilleriregiment. Batteriet uddanner årligt to HRU-hold af op til 60 soldater ad gangen. Batteriet gennemfører tillige en konstabelgrunduddannelse, med start 1. oktober 2024.

Ånden og tonen i batteriet er kendetegnet ved, at vi behandler hinanden med ordentlighed og respekt, hvor der er plads til åben dialog, samt en fri og uformel omgangstone.

Du kan finde supplerende oplysninger om 2. Kapacitetsafdeling på vores team-site på FIIN eller på www.danskeartilleriregiment.dk.Om stillingen

Vi søger en uddannet korporal eller en erfaren overkonstabel, som er klar til at indgå en uddannelsesaftale. Dine primære arbejdsopgaver som forsyningshjælper kræver, at du har forudgående erfaring med forsyningstjeneste i Forsvaret. Vi arbejder i SAP, så det vil være en fordel, at du har kendskab til programmet mht. opbygning af sæt, materielbestillinger, m.v. men ikke et krav. Hvis blot du har lysten og viljen til at lære, så er vi klar til at hjælpe dig.
Vi forventer at du er initiativrig i forhold til koordinering af arbejdsopgaver med øvrige samarbejdspartnere og forsyningshjælpere ved Danske Artilleriregiment.

Din daglige leder vil være en forsyningsbefalingsmand, som er oversergent. Du skal i samar-bejde med din daglige leder kontinuerligt sørge for at, batteriets delinger har de rammer, der er behov for.

Du vil i dagligdagen få mange forskelligartede opgaver, og du kommer til at løse opgaver rela-teret til alle batteriets aktiviteter. Du vil komme til at arbejde meget med Forsvarets digitale materielregnskab(SAP), samt Microsoft Office pakken, der er de to primære digitale værktøjer, som bliver anvendt til styring af materielbeholdningen. Disse værktøjer vil du også skulle an-vende i forbindelse med den daglige, ugentlige og månedlig kontrolvirksomhed i batteriet.

Du vil i hverdagen have omgang med våben, ammunition og sensitivt materiel, hvorfor det er vigtigt at, du er besiddelse af en høj grad af ordentlighed og ansvarsfølelse samt gældende sikkerhedsgodkendelse.

Som udgangspunkt gennemføres tjenesten inden for daglig tjenestetid. Der vil dog være perio-der, hvor udvidet daglig tjeneste, skydeperioder eller øvelsesaktivitet kan forekomme. På trods af travlhed er der gode muligheder for personlig og faglig kompetenceudvikling, således du bliver bredt anvendelig på højere niveau inden for forsynings- og logistiktjenesten.

Som forsyningshjælper vil dine primære arbejdsopgaver være at bidrage til den interne logistik og daglige materielopgaver, herunder:
- modtage, registrere, bytte og udlevere udrustning og materiel,
- ind- og udlevering af våben, samt kontrol af disse i forbindelse med daglig tjenestes ophør,
- udlån, registrering og kontrol af materiel,
- bestille og afhente ammunition i forbindelse med daglig uddannelse,
- mønstring og optælling af MAT, herunder MAT udlevering til underenheder eller enkeltpersoner.


Om dig

Du er korporal, konstabel eller overkonstabel, og interesserer dig for logistik og forsyningstjenesten. Du har et godt kendskab til Office pakken og er ikke bange for at lære nyt på IT området.

Du kan arbejde selvstændigt og fokuseret, men skal samtidigt kunne samarbejde med alle funktionsniveauer bredt ved 2KAP. Du har sans for både detaljen og helhedsbilledet, og søger den praktiske og pragmatiske løsning på opgaver, samtidigt med at du holder løsningen inden for bestemmelsesgrundlaget. Du har gode samarbejdsevner og fokuserer på at understøtte den daglige drift bedst muligt. Du vil i dagligdagen være forsyningsbefalingsmandens stedfortræder.

Det er forventningen, at du tidligere har arbejdet med forsyningstjenesten på underafdelingsniveau. Det vil være at foretrække hvis du har arbejdet med myndighedsbeholdning på underafdelingsniveau. Hvis du mangler nogle af de nødvendige forsyningsrelaterede uddannelser og kompetencer, er der selvfølgeligt plads til at du erhverver dem.

Du har en professionel indstilling til dit virke som forsyningshjælper. Du er i god fysisk form og udstråler i det daglige professionalisme og ordentlighed. Du er mødestabil og sætter en stor ære i at, det du laver og de produkter du leverer er af topkvalitet. Du må gerne have ambitioner, på det faglige og personlige plan.

Som udgangspunkt er følgende faglige kompetencer en fordel. Ansøgere med disse kundskaber vil blive foretrukket.

-Et solidt kendskab til Office pakken. Især Word og Excel.
-DeMars 904 Myndighedsbeholdning.
-DeMars 965 Rekvirent PM-modul
-FARGO 1.3 uddannelse.


Ansættelsesvilkår

Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Oksbøl.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte batterichef kaptajn Christian R. Nissen-Petersen på telefon 3057 8344 eller via e-mail: DAR-2A-500A@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent oversergent Christian Terp ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail: FPS-CTN@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 07. juni 2024 og samtaler forventes afholdt løbende.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

DANSKE ARTILLERIREGIMENT

Danske Artilleriregiment (DAR) blev oprettet den 1. januar 2019 og er garnisoneret på Oksbøl Kaserne. DAR løser en bred vifte af opgaver til støtte for det øvrige forsvar og særligt Hærens øvrige myndigheder og enheder.
1. Artilleriafdeling (1AA) yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveauet. 1AA er i færd med at implementere nye moderne artilleripjecer og har netop tage nye tunge morterer i brug, ligesom der er tilgang af nyt digitalt ildledelsessystem og køretøjer.
2. Kapacitetsafdeling (2KAP) er ansvarlig for gennemførelse af Hærens Basisuddannelse, den efterfølgende Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU) samt konstabelelevuddannelsen. 2KAP har tillige til opgave at udvikle og opstille Hærens fremtidige luftværnsbatteri og er ansvarlig for dele af Hærens tværfaglige områder (Hærens tværgående S7) som fx. håndvåben, uniform og personlig beskyttelse, pansrede mandskabsvogne, pansrede patruljekøretøjer, skydeuddannelse, simulation m.m., samt den relaterede kursusvirksomhed.
3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling varetager opgaver som Skydebaneinspektoratet, sikkerhed ved skydning med direkte og indirekte våbensystemer fra mindste til største kaliber, ballistik og tilhørende skydeteori samt kapacitetsudviklingen på ammunition tilknyttet Hærens kinetiske våbensystemer.
Herudover består DAR af en stab og en Tjenestegrensafdeling, der bl.a. bidrager til Forsvarets udviklings- og inspektionsvirksomhed.
Oksbøl Kaserne er placeret i et naturskønt område, tæt på skov og strand og med Danmarks største militære øvelsesplads i tilknytning til kasernen.
Der er placeret tre garnisoner i Varde Kommune. Disse tre garnisoner rummer fire myndigheder (Danske Artilleriregiment på Oksbøl Kaserne, Efterretningsregimentet og Hærens Sergentskole på Varde Kaserne og Hjemmeværnsskolen i Nymindegablejren) med tilsammen ca. 900 militære arbejdspladser. Du har derfor gode muligheder for et varieret tjenesteforløb inden for kommunens grænser.
Vi har et godt samarbejde med Esbjerg og Varde Kommune, som er klar til at støtte dig og din familie, hvis du flytter til området. Med udgangspunkt i dit / jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partners job, skole, bolig med videre.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV’er til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.
Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.flyttilvarde.dk. I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.
Du er meget velkommen til at kontakte:
Bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, tilflytter@esbjergkommune.dk, 2047 3206 og Bosætningskonsulent Varde Kommune Nadia Steinicke, nste@varde.dk, 3034 4625

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Varde Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Oksbøl Kaserne, Grærup Havvej , 6840 Oksbøl

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 07-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6052632

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet