Bliv en del af et dedikeret team - ansvarlig for håndtering af uddannelsesmateriel og support

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du interesse for håndtering af uddannelsesmateriel og vil du være en del af et team der brænder for service og support, så har vi stillingen til dig!

Om os

Uddannelsesmaterielkontoret (UMAK) består af 5 dedikerede medarbejdere, som løser mange forskellige opgaver.

Vores kerneopgaver er materieludlån, reproduktion og generel støtte til både regiment, garnison og eksterne enheder.
Vi sætter en ære i at kunne supportere alle medarbejdere, civilt såvel militær ansatte, herunder også udenlandske enheder.

Fleksibilitet samt løsningsforslag er vores spidskompetencer, og vi forsøger hele tiden at være på forkant med enhedernes behov.

Vi har gode fysiske arbejdsforhold, et uformelt arbejdsmiljø, og kulturen i sektionen bygger på gensidig respekt og kollegial støtte.

Om stillingen

Som forsyningshjælper ved UMAK bidrager du til den samlede opgaveløsning inden for uddannelsesmateriel ved Danske Artilleriregiment.

Som forsyningshjælper omfatter dine opgaver bl.a.:
- Modtagelse af bestillinger på uddannelsesmateriel.
- Du forestår udlån, udlevering og vejledning til bruger af uddannelsesmateriel.
- Du håndterer modtagelse, optælling og kontrol af vedligeholdelse af udlånt materiel.
- Vartning og vedligeholdelse af uddannelsesmateriel og faciliteter.
- Ansvarlig for myndighedsbeholdning efter leder anvisninger.
- Bidrager til lokal fremstilling af uddannelseshjælpemidler.
- Gennemfører daglige kopiopgaver og vejleder i opbygning af foldere og informationsmateriale samt udøver grafisk støtte hertil.
- Gennemføre produktion af materiale.
- Ansvarlig for UMAK hjemmeside, sharepoint mm.
- Gennemfører klargøring af materiel til forældredage, pårørendearrangementer, åbent hus mv., herunder skiltning ved arrangementer.

Om dig

Du er uddannet korporal eller konstabel og egnet til udnævnelse til korporal. Hvis du er konstabel skal du være indstillet på at indgå en uddannelsesaftale med henblik på at blive korporal, herunder at gennemføre korporalsuddannelse.

Du trives godt i et til tider hektisk miljø.
Du har gode samarbejdsevner og udviser en høj grad af selvstændighed.
Du sætter en ære i høj kvalitet i arbejdet og at aftalte tidsfrister overholdes.
Du har de fornødne kompetencer inden uddannelsesmateriel.
Du er opsøgende med henblik på opkvalificering/opdatering inden for reproduktion, og er villig til deltagelse i kursusaktivitet i henhold til livslang læring.


Ansættelsesvilkår

Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er, afhængig af værnstilknytning, reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder, eller mellem Forsvarets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en i konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale.
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre den relevante uddannelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Oksbøl.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte leder Jesper Lassen, telefon 21615147, e-mail: DAR-UMAK-01@mil.dk
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent oversergent Christian Terp ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-CTN@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 5. juni 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter fristen. Stillingen er til besættelse pr. 1. august 2024.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

DANSKE ARTILLERIREGIMENT

Danske Artilleriregiment (DAR) blev oprettet den 1. januar 2019 og er garnisoneret på Oksbøl Kaserne. DAR løser en bred vifte af opgaver til støtte for det øvrige forsvar og særligt Hærens øvrige myndigheder og enheder.
1. Artilleriafdeling (1AA) yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveauet. 1AA er i færd med at implementere nye moderne artilleripjecer og har netop tage nye tunge morterer i brug, ligesom der er tilgang af nyt digitalt ildledelsessystem og køretøjer.

2. Kapacitetsafdeling (2KAP) er ansvarlig for gennemførelse af Hærens Basisuddannelse, den efterfølgende Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU) samt konstabelelevuddannelsen. 2KAP har tillige til opgave at udvikle og opstille Hærens fremtidige luftværnsbatteri og er ansvarlig for dele af Hærens tværfaglige områder (Hærens tværgående S7) som fx. håndvåben, uniform og personlig beskyttelse, pansrede mandskabsvogne, pansrede patruljekøretøjer, skydeuddannelse, simulation m.m., samt den relaterede kursusvirksomhed.

3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling varetager opgaver som Skydebaneinspektoratet, sikkerhed ved skydning med direkte og indirekte våbensystemer fra mindste til største kaliber, ballistik og tilhørende skydeteori samt kapacitetsudviklingen på ammunition tilknyttet Hærens kinetiske våbensystemer.
Herudover består DAR af en stab og en Tjenestegrensafdeling, der bl.a. bidrager til Forsvarets udviklings- og inspektionsvirksomhed.

Oksbøl Kaserne er placeret i et naturskønt område, tæt på skov og strand og med Danmarks største militære øvelsesplads i tilknytning til kasernen.
Der er placeret tre garnisoner i Varde Kommune. Disse tre garnisoner rummer fire myndigheder (Danske Artilleriregiment på Oksbøl Kaserne, Efterretningsregimentet og Hærens Sergentskole på Varde Kaserne og Hjemmeværnsskolen i Nymindegablejren) med tilsammen ca. 900 militære arbejdspladser. Du har derfor gode muligheder for et varieret tjenesteforløb inden for kommunens grænser.
Vi har et godt samarbejde med Esbjerg og Varde Kommune, som er klar til at støtte dig og din familie, hvis du flytter til området. Med udgangspunkt i dit / jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partners job, skole, bolig med videre.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV’er til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.
Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.flyttilvarde.dk. I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Du er meget velkommen til at kontakte:
Bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, tilflytter@esbjergkommune.dk, 2047 3206 og Bosætningskonsulent Varde Kommune Nadia Steinicke, nste@varde.dk, 3034 4625.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Varde Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Oksbøl Kaserne, Grærup Havvej , 6840 Oksbøl

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 05-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6052461

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet