Chef for Faggruppe Kamp ved 2. Kapacitetsafdeling

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi tilbyder en koordinerende nøglerolle i forhold til at anskaffe våben, udrustning og materiel til vores soldater. En prioriteret stilling med mulighed for time- og dagpenge. En stilling hvori et MMS-studie kan få gode studievilkår men også med gode vilkår for en M322 udnævnelse.


Om os

Faggruppe Kamp er, ud over chefen, normeret med ti medarbejdere. En kaptajn, seks seniorsergenter, to oversergenter og en overkonstabel. Disse fungerer som sagsbehandlere, kursusledere, faglærere henholdsvis forsyningshjælper. Opgaverne er mangeartede, hvorfor faggruppen i praksis er underopdelt i et antal teams med hver sit ”hovedfagområde”: Våben, skydeuddannelse og enkeltmandsudrustning.
Vores omgangstone er professionel, åben og uformel, og vores arbejdsmiljø er kendetegnet ved muligheder for sparring, erfaringsudveksling og kompetenceudvikling.

Faggruppe Kamp er den ene del af Hærens tværgående S7, der ledes af en major, og hvor Faggruppe Panser udgør den anden del.

Du kan finde supplerende oplysninger om 2. Kapacitetsafdeling på vores team-site på FIIN eller på www.danskeartilleriregiment.dk.

Om stillingen

Som chef for Faggruppe Kamp kommer du til at lede og samarbejde med kolleger med forskellige fagligheder og erfaringer, og som alle har en professionel, engageret og dedikeret tilgang til deres opgaver og ansvar. Der er et tæt samarbejde mellem sagsbehandlerne, idet der ofte er overlap mellem de forskellige fagområder, og fordi vi tilstræber at have en primær og sekundær sagsbehandler på fagområderne.
Faggruppen udbyder for tiden to faglærerkurser: Skydelærer og Udvidet Skydeteknik på henholdsvis fem og tre uger. Kurserne gennemføres med en seniorsergent som kursusleder, der har to faglærere og en forsyningshjælper som kadre.

Som chef for Faggruppe Kamp kommer du til at lede og samarbejde med kolleger med forskellige fagligheder og erfaringer, og som alle har en professionel, engageret og dedikeret tilgang til deres opgaver og ansvar. Der er et tæt samarbejde mellem sagsbehandlerne, idet der ofte er overlap mellem de forskellige fagområder, og fordi vi tilstræber at have en primær og sekundær sagsbehandler på fagområderne.
Faggruppen udbyder for tiden to faglærerkurser: Skydelærer og Udvidet Skydeteknik på henholdsvis fem og tre uger. Kurserne gennemføres med en seniorsergent som kursusleder, der har to faglærere og en forsyningshjælper som kadre.

En betragtelig del af faggruppens opgaver følger materiellets livscyklus startende med markedsundersøgelse og anskaffelse, hvor vi er soldatens repræsentant og blandt andet deltager i afprøvning frem mod typevalg. Herefter skriver vi betjeningsvejledninger, uddannelsesbeskrivelse og læringsplaner. Når soldaterne har fået udleveret materiellet, deltager vi i inspektioner og tilpasser uddannelsesdokumentationen, efterhånden som Hæren får erfaringer med brugen af materiellet eller materiellet moderniseres.
Vi varetager fagansvar for hele Hæren, på enkelte områder hele Forsvaret, og derfor vil der være løbende dialog med de enheder, der anvender materiellet, Tjenestegrensinspektører, Hærkommandoen og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Tjenesterejser og merarbejde vil forekomme, men du vil have stor indflydelse på din egen arbejdstid, og dermed også, hvornår optjent merarbejde afspadseres. Det vil i perioder være muligt at arbejde hjemmefra eller fra anden garnison. Det vil være muligt at organisere tjenesten, så der bliver plads til kompetenceudvikling, herunder evt. at læse Forsvarets Master i Militære Studier, mens du sidder i stillingen.

Om dig

Vi regner med, at du interesserer dig, har viden samt erfaring med soldatens håndvåben, udrustning og materiel, men også gerne skydeuddannelse, uddannelseshjælpemidler og -systemer samt uddannelsesdokumentation.

Du kan formulere dig på skrift, men du behøver ikke at være en erfaren sagsbehandler; har du viljen til at lære, så tilbyder vi rammerne for udvikling af dine kvalifikationer og kompetencer.

Jobbet peger på en person, der sætter en ære i sin faglighed, har gode samarbejdsevner og udviser høj grad af fleksibilitet, drive og selvstændighed. Hvis du tilmed er nysgerrig og har lyst til at lære, vil du matche godt med dine nye kolleger og afdelingens udviklingsfokus.

Du er kaptajn med nogle års erfaring i graden eller er M322-major.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner/kaptajnløjtnanter.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
Som ansat på Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos chefen for S7, major Ole Tang, på +45 9133 5075 eller via mail på DAR-2A-S70A@fiin.dk. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er den 10. december 2023. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen ønskes besat den 1. februar 2024.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM DANSKE ARTILLERIREGIMENT (DAR)
DAR blev oprettet den 1. januar 2019 og er garnisoneret på Oksbøl Kaserne. DAR løser en bred vifte af opgaver til støtte for det øvrige forsvar og særligt Hærens øvrige enheder.

Ildstøtteafdelingen bidrager til Forsvarets styrkeudvikling inden for ildstøtte og luftværn. Ildstøtteafdelingen støtter desuden Tjenestegrensinspektøren i dennes kontrol- og inspektionsaktiviteter.

1. Artilleriafdeling (1AA) yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveauet. 1AA er på vej til at modtage moderne artilleripjecer og har moderne morterer, nyt digitalt ildledelsessystem samt flere køretøjstyper.

2. Kapacitetsafdeling (2KAP) er ansvarlig for gennemførelse af Hærens Basisuddannelse, den efterfølgende Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse samt regimentets konstabelgrunduddannelse. 2KAP har tillige til opgave at udvikle og opstille Hærens fremtidige luftværnsbatteri og er ansvarlig for dele af Hærens tværfaglige områder (Hærens tværgående S7) som fx håndvåben, uniform og personlig beskyttelse, pansrede mandskabsvogne, pansrede patruljekøretøjer, skydeuddannelse m.m., samt den relaterede kursusvirksomhed. Ydermere hidrører Hærens Simulationscenter under 2KAP.

3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling er ansvarlig for områderne Skydebaneinspektoratet, sikkerhed ved skydning med direkte og indirekte våbensystemer fra den mindste til den største kaliber, ballistik og tilhørende skydeteori samt kapacitetsudviklingen på ammunition tilknyttet de kinetiske våbensystemer.
Herudover består DAR af en regimentsstab, der støtter chefen og regimentets enheder indenfor bl.a. en række administrative- og forvaltningsfunktioner.

Du kan finde supplerende oplysninger om DAR og 2KAP på vores team-site på FIIN eller på www.danskeartilleriregiment.dk.

Om Oksbøl garnison
Oksbøl kaserne er placeret i et naturskønt område, tæt på skov og strand og med Danmarks største militære øvelsesplads i tilknytning til kasernen. Der er placeret tre garnisoner i Varde Kommune, der huser Danske Artilleriregiment (Oksbøl), Efterretningsregimentet og Hærens Sergentskole (Varde) og Hjemmeværnsskolen (Nymindegab). Du har derfor gode muligheder for et varieret tjenesteforløb inden for kommunens grænser.

Vi har et godt samarbejde med Esbjerg og Varde Kommune, som er klar til at støtte dig og din familie, hvis du flytter til området. Med udgangspunkt i dit / jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partners job, skole, bolig med videre.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV’er til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.flyttilvarde.dk. I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Du er meget velkommen til at kontakte:
Bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, tilflytter@esbjergkommune.dk, 2047 3206 og Bosætningskonsulent Varde Kommune Nadia Steinicke, nste@varde.dk, 3034 4625.
, tilflytter@esbjergkommune.dk, 2047 3206 og Bosætningskonsulent Varde Kommune Nadia Steinicke, nste@varde.dk, 3034 4625.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Varde Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Oksbøl Kaserne, Grærup Havvej , 6840 Oksbøl

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 10-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5946184

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet