Elektronikmekaniker til Garnisonsværksted Oksbøl

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du lyst til at arbejde som elektronikmekaniker indenfor et bredt spektrum af Hærens køretøjer, heriblandt nogle af de helt tunge?

Kunne du tænke dig et alsidigt job af både faglig og operativ karakter?

Søger du udfordringer, personlig og faglig udvikling, og kan du arbejde på et værksted med en omskiftelig hverdag?

Om os

Vedligeholdelsesområde Vest er en del af Vedligeholdelsesafdeling Land. Området løser vedligeholdelsesopgaver på Forsvarets landbaserede materielsystemer. Vedligeholdelsesområdet har værksteder i Aalborg, Skive, Holstebro, Varde og Oksbøl og består samlet set af ca. 300 medarbejdere.

Garnisonsværkstedet i Oksbøl er organiseret under Vedligeholdelsesområde Vest. Værkstedet er certificeret indenfor Kvalitetsledelse (ISO-9001) og Arbejdsmiljøledelse (ISO-45001).

Vi er ca. 30 rutinerede medarbejdere, hvis primære opgave er at vedligeholde, efterse og reparere forsvarets specialkøretøjer, herunder artilleri- og mortersystemer, pansrede mandskabsvogne, last- og personvogne samt øvrigt materiel til vores soldater.

Vi vægter kontinuerlig udvikling for alle vores ansatte. Derfor vil vi løbende sikre din kompetenceudvikling, hvor vi i fællesskab planlægger, hvordan du opnår kvalificering og udvikling i jobbet.


Om stillingen

Som elektronikmekaniker vil du komme til at indgå i et team af uddannede mekanikere, som arbejder ud fra opgaver og retningslinjer givet af en faglig uddannet gruppefører.

Dine primære arbejdsopgaver vil være samarbejde om den daglige drift, diagnosticering, evt. eftersyn og reparationer af det elektroniske i hjulkøretøjer/bæltekøretøjer samt mandbåren materiel.

Opgaverne vil være ud fra dine kvalifikationer, hvor du som udgangspunkt vil starte med at arbejde på det materiel, vi har, med mulighed for at videreuddanne dig inden for hjul-/bæltekøretøjer af forskellige typer. Såfremt du allerede har erfaring med hjul-/bæltekøretøjer vil der være mulighed for at starte direkte på disse typer.

Du skal desuden forvente at deltage i øvelsesvirksomhed og anden feltmæssig uddannelse i regi af vedligeholdelseskompagniet, hvor du vil blive designeret til, ligesom du skal være klar til at kunne blive udsendt i internationale missioner.


Om dig

Du er konstabel med svendebrev som elektronikfagtekniker, elektronikmekaniker, radio-tv-fagtekniker eller lignende.

Du kan arbejde selvstændigt og struktureret, er forudseende i opgaveløsningen og lægger vægt på et højt fagligt niveau. Du skal være fleksibel og omstillingsparat. Opgaverne på værkstedet kan ændre sig med kort varsel, og omprioritering i overensstemmelse med kundernes behov kan forekomme. Du har lyst til at tilegne dig ny viden og videreuddanne dig, er samarbejdsvillig og optræder udadvendt.

Du skalhave gennemført Hærens Basisuddannelse og Reaktionsstyrkeuddannelse eller tilsvarende med tilfredsstillende resultat – alternativt skal du være villig til at gennemføre disse uddannelser.

Det er ønskeligt, at du har forrettet tjeneste i internationale operationer og tjeneste som kører og elektronikmekaniker i en enhed under Hærens reaktionsstyrkeuddannelse eller lignende.

Det er ønskeligt, at du har kørekort kategori C-E.

Er du civil og ønsker en militær ansættelse, er dette også muligt. Du skal dog være indstillet på at gennemføre en afprøvning ved Forsvarets Rekruttering. Afprøvningen består af en fysisk test, helbredsundersøgelse og psykologsamtale. Et evt. tilbud om ansættelse vil blive på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig at gennemføre dele af Hærens Basis Uddannelse (værnepligt) og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse.


Ansættelsesvilkår

Stillingen er slået op som både civil og militær

Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært basisløn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Oksbøl.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte seniorsergent Tommy Schmidt på tlf. 20 10 06 80.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Lisbeth Baldus ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-LBA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 5. juni 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Varde Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, Vedligeholdelsesområde Vest - Oksbøl, Grærup Havvej 2K, 6840 Oksbøl

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 05-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1236&ProjectId=183358&DepartmentId=18960&MediaId=4680&SkipAdvertisement=true

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5839315

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet