Kaptajn stillinger i Ildstøtteafdelingen ved Danske Artilleriregiment (Genopslag)

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du interesse for udvikling af den taktiske ildstøtte og luftværn, så er du måske den officer vi skal bruge. Du vil i funktionen både få stor berøring og indflydelse inden for doktrin, organisation, teknologi og uddannelse i relation til ildstøtte og luftværn i Hæren. Dine evner til ledelse, analyse og kommunikation vil få stor betydning for bl.a. implementering af nye ildstøtte- og luftværnssystemer på kort og lang sigt.
P.t. er der ledige kaptajnstillinger som teamleder for hhv. målopklaring, ildstøtte doktrin, uddannelsesdokumentation og Joint Fires Celle (JFC) virket.


Om os

Ildstøtteafdelingen er nyoprettet pr. 1. juli 2023, og varetager på vegne af Chefen for Danske Artilleriregiment (CH DAR) den kapacitetsnære styrkeudvikling på de kommende artilleriaffyringssystemer ATMOS og PULS, samt opbygning af en luftværnskapacitet til 1. brigade. Ildstøtteafdelingen støtter endvidere CH DAR i forbindelse med inspektionsvirksomhed, deltager i diverse udviklingsfora (nationalt/internationalt), samt i anskaffelses- og implementeringsprojekter i samarbejde med Hærkommandoen, Forsvarskommandoen (FKO) og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI). Ildstøtteafdelings snitflader er således brede, ikke bare ved DAR, men i Hæren og Forsvaret generelt.
Du kan finde supplerende oplysninger om Ildstøtteafdelingen på vores team-site på FIIN eller på www.danskeartilleriregiment.dk.


Om stillingen

Som sagsbehandler i Ildstøtteafdelingen ved DAR bliver dine primære opgaver at anskaffe, opbygge og implementere nye ildstøtte kapaciteter i Hæren.
Dine arbejdsopgaver vil bestå af projektrelaterede opgaver og spænder bredt. Det er nye organisationer til indførelse af de nye kapaciteter i Hæren, hvor du skal favne sagsbehandling i projektramme (samarbejde med STY/FKO og FMI), og hvor du parallelt vil være pennefører på udvikling og udgivelse af ny (opdateret) doktrin/taktik for kapaciteterne i rammen af 1. Brigade, evt. division, NATOPS og INTOPS inklusiv.
Du vil i praksis være udpeget ”Subject Matter Expert” for den enkelte eller flere kapaciteters opbygning og skal medvirke til at skabe sammenhæng imellem direktiv fra højere myndighed, værnsfælles forhold, styrelser og projektets tildelte ressourcer.
Dine opgaver er meget forskelligartede og stiller krav om, at du kan holde mange bolde i luften, tager initiativ og får fastholdt delkonklusioner og beslutninger. Du vil sammen med STY/FKO eller alene deltage i relevante NATO og nordiske arbejdsgrupper, og du bør generelt være forberedt på nye initiativer. Du vil i ILSTAFD skulle udarbejde ny dokumentation og medvirke til fremadrettede integration i stabsarbejder ved 1. Brigade samt skulle undervise på tjenestegrensspecifikke uddannelser (fx VK I & II ved DAR).

Vi tilsikrer et introforløb, der hurtigt sætter dig i stand til at løse opgaverne. På sigt vil du kunne blive udpeget til, at skulle deltage i forskellige nationale og internationale arbejds- og planlægningsgrupper i relation til specialet.
Du vil forventeligt på sigt være designeret til Multinational Division North i Joint Fire Support Centre. Og vil her skulle indgå i en given træningscyklus med henblik på at opbygge og opretholde rette ekspertise på områderne.
Det er stillinger med stor bredde, hvor udviklingen har fart på samt med mange afhængigheder internt ved ildstøttevåbnet og eksternt ved de andre værn eller internationalt. Mht. eksternt virke må der forventes nogen rejseaktivitet, såvel nationalt som internationalt.
Stillingerne kræver selvstændighed, initiativ og drive, da fagområderne er relativt meget specialiserede – og der foregår en del sparing og relations opbyggende virksomhed ud af regimentet. Stillingerne betragtes som en ”tung” stilling, hvor synligheden og gennemslagskraft på højere niveau er essentielt med henblik på at fremme og styre den kommende implementering af Hærens luftværn i denne forligsperiode.

Om dig

Du er kaptajn eller premierløjtnant i Forsvaret. Hvis du er premierløjtnant skal du være indstillet på at indgå en uddannelsesaftale, der er rettet mod udnævnelses til kaptajn inden for en overskuelig tidshorisont.
Vi forventer du interesserer dig for, har viden om og erfaring med BTN, BDE, (DIV), taktik, doktrin og sagsbehandling generelt, men det er ikke ubetingede krav. Person, selvstændighed og udviklingspotentiale vægtes relativt højt.

Du kan formulere dig på skrift, men du behøver ikke at være en erfaren sagsbehandler; har du viljen til at lære, så har vi evnen til at udvikle dine kvalifikationer og kompetencer.
Jobbet vægter en person, der sætter en ære i sin faglighed, har gode samarbejdsevner og udviser høj grad af fleksibilitet og selvstændighed. Er du nysgerrig og har lyst til at lære, vil du matche godt med dine nye kolleger og faggruppens udviklingsfokus.

Derudover ses dine personlige kompetencer at være:
- gode evner til at kommunikere, både i tale og på skrift.
- interesse i, og flair for taktik på troppeenhedsniveau.
- udadvendt og team-orienteret.
- lyst til at netværke i forhold til at indhente erfaringer og udvikle ideer i fællesskab med den operative struktur samt studie- og udviklingsmiljøet.
- nysgerrighed, vidensbegærlig og motiveret for løbende at dygtiggøre dig.


Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajnløjtnanter/kaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Hvis du er premierløjtnant, og er i gang med eller optaget på Føringskursus, og i øvrigt har den rette profil, hører vi også gerne fra dig. Du vil således skulle indgå en uddannelsesaftale og bestride stillingen med funktion i højere stilling.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested i Oksbøl

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte CH ILDSTAFD, OL Dennis Nuppenau, DAR-TI-CH@mil.dk, tlf. nr. 20968579.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Thomas Gjøll Hansen på telefon 32 66 59 08 eller på mail: FPS-THH@fiin.dk

Der gennemføres samtaler og ansættelser løbende i december, januar og februar. Ansøgningsfrist den 15. januar 2024.

Stillingerne er ledig til besættelse snarest mulig.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets ministerområde er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM DANSKE ARTILLERIREGIMENT
DAR blev oprettet den 1. januar 2019 og er garnisoneret på Oksbøl Kaserne. DAR løser en bred vifte af opgaver til støtte for det øvrige forsvar og særligt Hærens øvrige enheder.

Ildstøtteafdelingen bidrager til Forsvarets styrkeudvikling inden for ildstøtte og luftværn. Ildstøtteafdelingen støtter desuden Tjenestegrensinspektøren i dennes kontrol- og inspektionsaktiviteter.

1. Artilleriafdeling (1AA) yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveauet. 1AA er på vej til at modtage moderne artilleripjecer og har moderne morterer, nyt digitalt ildledelsessystem samt flere køretøjstyper.

2. Kapacitetsafdeling (2KAP) er ansvarlig for gennemførelse af Hærens Basisuddannelse, den efterfølgende Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse samt regimentets konstabelgrunduddannelse. 2KAP har tillige til opgave at udvikle og opstille Hærens fremtidige luftværnsbatteri og er ansvarlig for dele af Hærens tværfaglige områder (Hærens tværgående S7) som fx håndvåben, uniform og personlig beskyttelse, pansrede mandskabsvogne, pansrede patruljekøretøjer, skydeuddannelse m.m., samt den relaterede kursusvirksomhed. Ydermere hidrører Hærens Simulationscenter under 2KAP.

3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling er ansvarlig for områderne Skydebaneinspektoratet, sikkerhed ved skydning med direkte og indirekte våbensystemer fra den mindste til den største kaliber, ballistik og tilhørende skydeteori samt kapacitetsudviklingen på ammunition tilknyttet de kinetiske våbensystemer.
Herudover består DAR af en regimentsstab, der støtter chefen og regimentets enheder indenfor bl.a. en række administrative- og forvaltningsfunktioner.

Om Oksbøl Garnison
Oksbøl kaserne er placeret i et naturskønt område, tæt på skov og strand og med Danmarks største militære øvelsesplads i tilknytning til kasernen. Der er placeret tre garnisoner i Varde Kommune, der huser Danske Artilleriregiment (Oksbøl), Efterretningsregimentet og Hærens Sergentskole (Varde) og Hjemmeværnsskolen (Nymindegab). Du har derfor gode muligheder for et varieret tjenesteforløb inden for kommunens grænser.
Vi har et godt samarbejde med Esbjerg og Varde Kommune, som er klar til at støtte dig og din familie, hvis du flytter til området. Med udgangspunkt i dit / jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partners job, skole, bolig med videre.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV’er til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.flyttilvarde.dk .I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.
Du er meget velkommen til at kontakte:
Bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, tilflytter@esbjergkommune.dk, 2047 3206 og Bosætningskonsulent Varde Kommune Nadia Steinicke, nste@varde.dk, 3034 4625.INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Varde Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Oksbøl Kaserne, Grærup Havvej , 6840 Oksbøl

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 15-01-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5946327

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet