Reservedelsbefalingsmand til Værksted Oksbøl

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Er du befalingsmand, og har du en faglig uddannelse som reservedelsekspedient, logistikassistent eller anden relevant uddannelse – eller er du klar til at tage uddannelsen som logistikassistent - så er din fremtid måske hos os på værkstedet i Oksbøl som leder af reservedelslageret på garnisonen.

Om os

Vedligeholdelsesområde Vest er en del af Vedligeholdelsesafdeling Land. Området løser vedligeholdelsesopgaver på Forsvarets landbaserede materielsystemer.

Vedligeholdelsesområdet har værksteder i Aalborg, Skive, Holstebro, Varde og Oksbøl og består samlet set af ca. 300 medarbejdere. Værkstedet i Oksbøl er organiseret under Vedligeholdelsesområde Vest.

Værkstedet er certificeret inden for Kvalitetsledelse (ISO-9001) og Arbejdsmiljøledelse (ISO-45001).

I Oksbøl er vi ca. 80 rutinerede medarbejdere, hvis primære opgave er at vedligeholde, efterse og reparere forsvarets specialkøretøjer, herunder artilleri- og mortersystemer, kampvogne, pansrede mandskabsvogne, last- og personvogne samt øvrigt materiel til vores soldater.


Om stillingen

Du skal som reservedelsbefalingsmand arbejde tæt sammen med værkstedets mekanikere, befalingsmænd samt medarbejderne på reservedelslageret (Supply Chain Divisionen) og garnisonens øvrige værksteder. Reservedelslageret er en del af forsyningscentret, hvorfor du i dagligdagen på garnisonen arbejder som en integreret del af Supply Chain Divisionen.

Arbejdet på reservedelslageret omfatter ledelse af bestilling, varemodtagelse/oplægning samt udlevering af reservedele til hele garnisonen til brug for reparationer og eftersyn på alle værkstedsniveauer inden for faggrupperne elektronik, motor og våbenmateriel.

Du skal derudover deltage i uddannelsesaktiviteter og øvelsesvirksomhed med henblik på at indgå i beredskabsenheder i rammen af 3. Vedligeholdelseskompagni ved 1. Logistikbataljon som en naturlig del af tjenesten.


Om dig

Du er seniorsergent eller en erfaren oversergent, der er fundet egnet til videreuddannelse og er indstillet på dette. For at bestride stillingen skal du endvidere have en faglig uddannelse som reservedelsekspedient eller logistikassistent. Mangler du uddannelse, vil en ansættelse i så fald være med en uddannelsesaftale, indtil uddannelseskravet kan honoreres.

Du kan arbejde selvstændigt og struktureret, er forudseende i opgaveløsningen og lægger stor vægt på et højt fagligt niveau.

Du skal være fleksibel og omstillingsparat. Opgaverne på værkstedet kan ændre sig med kort varsel, og omprioritering i overensstemmelse med kundernes behov kan forekomme.

Du har lyst til at tilegne dig ny viden og videreuddanne dig, er samarbejdsvillig og optræder udadvendt.

Du har kendskab til SAP PM og MM eller lignende systemer.

Du har kørekort til kategori B, og det er ønskeligt, at du har kørekort kategori C-E.

Du er eller kan sikkerhedsgodkendes til ”HEMMELIGT”.


Ansættelsesvilkår

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale, og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Oksbøl.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte seniorsergent Tommy Schmidt på tlf. 20 10 06 80.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Lisbeth Baldus ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-LBA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 26. februar 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Varde Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, Vedligeholdelsesområde Vest - Oksbøl, Grærup Havvej , 6840 Oksbøl

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 26-02-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5991538

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet