Skydebefalingsmand til Skydesikkerhed i Oksbøl

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Ønsker du at være en del af Skydesikkerhed Oksbøl (SKYOKS)?
Trives du med at dagene oftest ikke er ens, og hvor aktivitetsniveauet i perioder er højt og opgaverne mange?
Så er stillingen som skyde- og terrænbefalingsmand (SKY-/TNBM) ved SKYOKS måske noget for dig?


Om os

Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn omfatter et meget stort område på 6.500 ha. Sikkerhedselementet koordinerer al militær aktivitet inden for dette område, samt på statens omkringliggende arealer, i alt ca. 14.000 Ha. Vi fører desuden terræntilsyn og kontrol på Nymindegab, Halk og Rømø skydeterræner.

Vi er underlagt Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES), og er et skydesikkerhedselement med i alt 28 militært ansatte, der inkluderer hovedvagten på Oksbøl Kaserne.


Om stillingen

Som SKY-/TNBM udfører du selvstændige funktioner inden for skydesikkerhedstjenesten samt terrænets benyttelse til skydninger og øvelser, samt tildelte selvstændige sagsområder inden for bl.a. skydesikkerhed.
Endvidere vil der være mulighed for deltagelse i diverse projekter inden for udvikling samt drift og pleje af skyde- og øvelsesterrænet.

Sagsbehandler selvstændigt tildelte opgaver og sagsområder.

Deltager i nødvendige koordinationsmøder med FES Etabpartnerelement inden for valgte områder.
Deltager endvidere i mødefora inden for egne og øvrige områder vedr. SKYOKS øvrige ansvarsområder (Nymindegab, Rømø og evt. Halk)

Som SKY-/TNBM vil du indgå i en vagtroste (turnus), der til stadighed understøtter skyde- og øvende enheders behov for øvelser og træning i Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn.


Om dig

Du er seniorsergent og er god til at planlægning med fokus på at opnå det maksimale inden for tildelte ressourcer.

Du skal, over for samarbejdspartnere såvel i som uden for Hæren, kunne argumentere for den valgte løsningsmulighed. Derudover skal du være serviceminded og kunne tale selv den mest entusiastiske samarbejdspartner til ro med en pragmatisk tilgang til opgaveløsningen.

Du kommunikerer klart og tydeligt i både skrift og tale.

Du besidder gode samarbejdsevner og søger aktivt at udvikle dine egne kompetencer, således du til stadighed holder et højt fagligt niveau.
Har du ikke de nødvendige uddannelser, kan vi efterfølgende sammensætte et uddannelsesforløb, således du opnår de rette kompetencer og kvalifikationer.Ansættelsesvilkår

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Oksbøl.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte seniorsergent Kenneth L. Gade på telefon: 7283 9553 eller på mail FES-SKYOKS03@fiin.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BDY@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 10. marts 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES).
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse støtter og servicerer militære operative enheder og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet. Vi er ansvarlig for at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke. Vores ansvarsområde omfatter nybyggeri, vedligehold og facility management i form af bl.a. rengøring, kantine og arealpleje. Desuden varetager vi miljø- og energiopgaver og naturpleje af Forsvarets terræner. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hovedkontor i Hjørring, men vi har medarbejdere på tjenestesteder over hele landet. Ejendomsstyrelsen er en mangfoldig arbejdsplads, der er båret af stærke fag- og videnfællesskaber. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelsen har ca. 2 millioner kvadratmeter bebyggelse i vores portefølje, et samlet areal på ca. 32.000 hektar, over 600 etablissementer i hele Danmark, og vi beskæftiger knapt 600 medarbejdere.INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Varde Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Oksbøl Kaserne, Grærup Havvej , 6840 Oksbøl

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 10-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5993067

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet