Transportmand til Drivmiddelsektion Oksbøl i 1 Forsyningskompagni

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du styr på dine ting? Har du faglig stolthed? Vil du være en stor brik i logistikken som holder forsvaret kørende med brændstof? Trives du godt med ansvar? Kan og vil du undervise/uddanne dine kollegaer? Kunne du ligeledes tænke dig at indgå i en professionel enhed, som kan tilbyde en spændende hverdag, så er du lige den Korporal vi søger som Kontorhjælper / Transportmand/Drivmiddelmand ved Drivmiddelsektion Oksbøl under 1 Forsyningskompagni.

Om os

1. Forsyningskompagni er et operativt kompagni, som er en del af 1. Logistikbataljon, som igen er en del af 1. Brigade. KMP består udelukkende af soldater i stående styrke og har til opgave er at levere logistik til brigadens indsættelse. Derfor er det soldatermæssige håndværk i højsædet for alle soldater i kompagniet. Dette er kendetegnet ved en professionel og initiativrig attitude som soldat, hvor gode enkeltkæmperfærdigheder, god fysisk form og faglig stolthed er en selvfølge.

Dagligdagen i KMP er ligeledes karakteriseret ved en uformel og respektfuld omgangstone.

KMP består af tre DEL, 1 og 2 forsyningsdeling og kommandodelingen. Hver forsyningsdeling har 2 middeltungetransportsektioner og 1 depot sektion.
Samt Drivmiddelsektion Oksbøl.

1 FSKMP er beliggende på Aalborg kaserner med Drivmiddelsektionen placeret på Oksbøl kaserne.

Om stillingen

Du vil indgå som bravo i den Drivmiddelsektion som sektionsføreren er førerfor i Oksbøl. Da denne også er ansvarlig for andre ting og derfor har flere/andre opgaver, kan du forvente ofte at stå med ansvaret for gruppen. Dette gælder både i felt og garnison. Du vil ligeledes være med til at uddanne de andre i sektionen og delingen eller andre enheder inden for dine fagområder.

Dagligdagen i 1 FSKMP er en veksling mellem daglig tjeneste = Drivmiddeltransport til alle Forsvarets garnisoner/udleveringer af brændstof til øvelser, øvende enheder hvor uddannelse er i højsædet, øvelse og skydeperioder. Et standard år i DMSEK vil indebære ca. 14-24 døgns øvelsesaktivitet inklusivt skydeperioder af 3-5 arbejdsdage. Hertil kommer øvelsesaktivitet i udlandet ca. hvert andet år.

Om dig

Du er uddannet korporal alternativt er du en erfaren konstabel med ønske om uddannelse til korporal.

Vi forventer at du kan arbejde selvstændigt og i sektionsførerens fravær tager ansvar for gruppen, er i stand til at klargøre og gennemføre kontrol af gruppen forud for indsættelser.

De vigtigste kompetencer hos den ideelle ansøger er selvstændighed, modenhed, samarbejdsevne og en høj grad af initiativ.

Du har en professionel holdning til det at være soldat, og er klar på at løse din funktion om det være sig på kasernen eller i felten.

Du skal have god erfaring i SAP, grundet at stillingen også er en kontorhjælper stilling hvor du kommer til at taste en del brændstof omlagringer/afregninger i lager DK. Du skal forvente efteruddannelser i SAP (Lagerbeholdning modul 1 – 2)

Det er et krav at du har kørekort kategori B, og ønskeligt at du også har C og C/E samt ADR bevis.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en faglært korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en kandidat fra konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre relevante uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært basisløn er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Oksbøl.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kaptajn Simon de Claville Christiansen, kompagnichef for Forsyningskompagniet, på telefon 41 38 56 58 eller sektionsføreren for DMSEK Oksbøl SSG Thomas Lindberg på telefon 40 59 24 62.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Christian Nordbo Eriksson ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 90 42 eller på mail FPS-CER@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 3. marts 2024. Samtaler forventes gennemført i forlængelse af ansøgningsfristen. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Varde Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Oksbøl Kaserne, Grærup Havvej , 6840 Oksbøl

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 03-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5990779

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet