Chefsergent og leder i MOUT-elementet/S7/XIII Lette Infanteribataljon/Slesvigske Fodregiment

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vil du være den drivende kraft til at styrke og udvikle Forsvarets enheders evne til at gennemføre militære operationer i uoverskueligt terræn by/skov (MOUT B/S)?
Er du god til at holde mange bolde i luften, og bliver du motiveret af et fagspecifikt område, hvor du skal kunne omsætte stærke militære færdigheder til udvikling, sagsbehandling og uddannelse inden for MOUT B/S?
Så er det dig, vi søger til chefsergentstillingen som elementleder af MOUT B/S ved S7/XIII Lette Infanteribataljon.

Om os

1. januar 2019 blev XIII Lette Infanteribataljon opstillet ved Slesvigske Fodregiment på Haderslev Kaserne. Bataljonen er operativt underlagt 2. Brigade, og den har Slesvigske Fodregiment som sit stamregiment.

Bataljonen er fortsat under opbygning. Det medfører bl.a. indfasning af nyt materiel, fortsat opbygning af bataljonens organisation og udvikling af det doktrinære grundlag for indsættelsen af let infanteri. XIII består for tiden af bataljonsstaben, uddannelsessektionen (S7), Stabskompagniet, 1. og 2. Lette Infanterikompagni samt 4. Uddannelseskompagni, der gennemfører Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse. Det er hensigten, at 3. Lette Infanterikompagni påbegynder opbygningen inden for en overskuelig fremtid.

S7/XIII LINFBTN udvikler, uddanner og støtter både det lette infanteri, men også Hæren bredt inden for fagområder som for eksempel enkeltkæmperuddannelsen, militære operationer i uoverskueligt terræn, faglæreruddannelser og All Terrain Vehicles mv. Pr. 1. september (tentativt) vil S7 blive udskilt fra XIII, og sektionen vil overgå til den nyoprettede Tjenestegrensafdeling Kamptjeneste og Kamptropper ved 2. Brigade (TA KAMP/2 BDE), med opgaver fokuseret mod udvikling og uddannelse inden for kamptjeneste og kamptropperne.

Tjenestegrensafdelingen føres af chefen for TA KAMP KA/2 BDE. Der er tale om, at de decentrale og kapacitetsnære S7’er underlægges TA KAMP, og at TA KAMP som udgangspunkt ikke indgår i brigadens operative hovedkvarter. Fundamentet for oprettelsen af TA KAMP udgøres af G7/ST/2 BDE. Der er principielt tale om en organisatorisk flytning uden geografiske ændringer, og S7 overføres med eksisterende opgaveportefølje inden for styrkeudvikling og styrkeproduktion, idet der kan være behov for omfordeling af opgaver mv. mellem S7 inden for den enkelte tjenestegrensansvarlige myndigheds ansvar.

Om stillingen

Du er underlagt CH S7/XIII LINFBTN, og MOUT B/S element, har fast tjeneste på Oksbøl kaserne.

Du skal være sagsbehandler og elementleder for MOUT B/S ved S7. S7 består af en række dedikerede og fagligt dygtige soldater, hvor der hersker en fri og utvungen tone. Faglige diskussioner prioriteres højt mhp. at skabe bedre løsninger. Du skal være den drivende kraft og herunder bistå i udviklingen og implementering af doktrin og uddannelse vedrørende militære operationer i uoverskueligt terræn by/skov.

Du får en stor kontaktflade med mange myndigheder både internt i Hæren og bredt i Forsvaret, som anvender Brikby og skovkampsbanerne. Der stilles store krav til dine kompetencer indenfor infanteriområdet, men du skal også kunne undervise, formidle, forhandle og træffe beslutninger.

Af sagsområder kan blandt andet nævnes:
Ledelse
- Nærmeste foresatte og daglig leder for øvrige medarbejdere i MOUT-elementet.
- Styring af arbejdstid, udvikling, forhandling af lønarter og udfærdige bedømmelser.
- Koordination med øvrige myndigheder i Forsvaret.

Taktisk udvikling inden for:
- MOUT B/S
- Elementleder og daglig drift af MOUT B/S fagområdet.
- MOUT kurser.
- Uddannelser vedrørende kamp i uoverskueligt terræn for enkeltmand, grupper, delinger og kompagnier.
- Bykampfaciliteter, herunder Brikby.
- Skovkampsfaciliteter.
- Standarder og kampeksercitser i reglementer og håndbøger.

Uddannelse indenfor:
- Faglærerkursus MOUT.
- MOUT B/S.
- FØUDD efter enhedernes behov.

Skrive og opdatere:
- Reglementer, tillæg og hæfter til MOUT.
- Grundlæggende Felttjeneste for Enkeltmand, MOUT kapitlet.

Støtte til:
- Forsvarets øvrige myndigheder, herunder indrettelse af MOUT-faciliteter.
- Øvrige opgaver og støtte til S7.

Deltagelse i NATO Special Enviroment Panel, Urban under Land Operations Working Group.

Du vil blive ansvarlig for uddannelsesmateriel og den daglige drift af MOUT-elementet. Indgå i udvikling af eksisterende faciliteter, primært i Brikby og skovkampbaner. Ansvaret for koordinering med FES/ETAB/ISS omkring den daglige vedligeholdelse og drift. Sagsbehandler på ETAB-projekter. Koordinere og bistå i udlevering og modtagelse af uddannelsesmateriel til brugende enheder.

Ansvar for at sektionen gennemfører støtte og vejledning til brugere af Brikby. Herunder eksterne myndigheder som udenlandske enheder, politi og hjemmeværn. Der må derfor forventes aften- og weekend arbejde.

Endvidere vil der være støtte og opgaver på tværs af søjlerne i S7 under anvisning fra CH S7.

Herudover dukker der stadig nye og spændende ting op, som du skal være med til at gribe. Som erfaren chefsergent i S7, skal du også bistå, rådgive og støtte dine yngre kolleger.

Om dig

Du er chefsergent. Alternativt er du seniorsergent, der er ved eller har afsluttet akademiuddannelse og er klar til udnævnelse.

Du har bred erfaring fra kamptropperne samt en alsidig tjeneste fra Hæren. Det er ønskeligt, at du har en baggrund i infanteriet. Samtidig har du en professionel indstilling og viljen til at udvikle dig sammen med dine nye kolleger.

Du er struktureret, analytisk, ansvarsbevidst og selvstændig, og du trives med at holde mange bolde i luften, hvor du hurtigt skal kunne tilpasse dig skiftende situationer.

Du har helhedssyn og kan se en sag fra flere sider.

Du kan eksekvere planer og skabe resultater, og får løst tildelte opgaver til tiden.

Du har erfaring med sagsbehandling, hvor du har gode evner til at kommunikere tydligt både på skrift og i tale. Du har tilfredsstillende engelsk kundskaber på skrift og i tale engelsk.
Dit livssyn er positivt, du har et godt humør og har let ved at skabe gode relationer.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en seniorsergent med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre relevante uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til chefsergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Oksbøl.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for S7 XIII LINFBTN, major Mogens Nielsen telefon 41 38 51 70 eler på mail SLFR-13-S70A@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Christian Nordbo Eriksson ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 90 42 eller på mail FPS-CER@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 11. juni 2023 og samtaler forventes afhodt løbende. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SLESVIGSKE FODREGIMENT
Ved Slesvigske Fodregiment uddannes soldater, og i løbet af forligsperioden vil det nye regiment blive stadig mere synligt som følge af de uddannelsesmæssige, administrative, operative og ceremonielle opgaver, der bliver løst ved regimentet.

Fra 2019 opstilles XIII Let Infanteribataljon ved Slesvigske Fodregiment på Haderslev Kaserne. Bataljonen er strukturelt underlagt 2. Brigade, men indgår i det daglige i Slesvigske Fodregiment.
Bataljonen skal indledningsvist opstille stab og ét kompagni i 2019, og gradvist opbygges til en professionel kampbataljon, indsættelsesklar i det fulde spektrum af opgaver.

Bataljonen bliver let bevæbnet og udrustet og vil primært operere afsiddet støttet af mindre taktiske køretøjer, der samlet set gør den særligt egnet til opretholdelse af højt beredskab til strategisk indsættelse over større afstande til lands, vands og/eller i luften, herunder i krævende miljøer. Der vil derfor blive stillet højere krav til bl.a. fysik og militære færdigheder.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Varde Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Oksbøl Kaserne, Grærup Havvej 2, 6840 Oksbøl

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 11-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1236&ProjectId=183375&DepartmentId=18960&MediaId=4680&SkipAdvertisement=true

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5839285

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet